וועד הארגון

ארגון הסבונאים הישראלי

הכירו את הצוות

אלו הם חברי הוועד הנכחי של הארגון.
ניהול הארגון ותפעולו נעשים בהתנדבות מלאה.
אחת לשנה נערכות בחירות, וכל החברים בארגון הסבונאים הישראלי יכולים לבחור את חברי הוועד שלהם או להיבחר להיות כאלה

שרונה רפפורט

יו”ר העמותה

בעלת המותג “המרכז לסבונים טבעיים

דניאלה קציקס

חברת ועד

בעלת המותג “סבוני עץ החיים

טלי וינטר-הוברט

חברת ועד

בעלת המותג “Delicate Soap

סווטה דיין

חברת ועד

בעלת המותג “Sveta True Soap

עדי תמיר

חברת ועד

בעלת המותג “קצף

רוצים להצטרף לארגון?

הצטרפו אלינו והיו גם אתם חברי הארגון